Sovisalon tila

Maatila Rantsilan kylässä

Sovisalon maatila sijaitsee pohjois-pohjanmaalla Siikalatvan kunnassa, Rantsilan kylässä. Kasvatamme Ylämaankarjaa lihantuotantoa varten ja eläimistä saatava liha myydään pääsääntöisesti suoraan omalta tilalta. Pellot on siirretty luomuun vuonna 2015. Peltopinta-ala on tällä hetkellä noin 160ha, jonka apilanurmisato käytetään omien eläinten rehuksi ja metsämaata on noin 200ha.

Tilalla on myös harjoitettu turvetuotantoa pienimuotoisesti vuodesta 2010 alkaen. Vuosien saatossa tuli mahdolliseksi vuokrata noin 100ha turvetuotantoaluetta Temmekseltä, vuokrasopimusten teon myötä aloitettiin ympäristölupahakemus prosessi joka kesti noin kaksi vuotta ja lopulta turvetuotantoalueelle myönnetyn ympäristöluvan myötä toiminta muutettiin omaksi yritykseksi J. Sovisalo Oy:ksi.